,,Le­piej mod­lić się ser­cem bez słów niż słowa­mi bez serca".
,,Modlitwa jest dziełem łaski. Jest darem Boga, o który trzeba prosić. „Beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Skoro modlitwa jest łaską, trzeba poznać, jakie są warunki pomocne przyjąć ten dar. Warunki te polegają na pewnych NASTAWIENIACH SERCA. Naszym zadaniem jest dojść do takiego nastawienia serca, pogłębiać je i wytrwać. Reszta jest dziełem Boga".

1. WIARA

a) Wiara jest zdolnością, która pozwala nam usłyszeć słowa Boga.

b) Wiara w obecność Boga. Niezależnie od stanu mego serca, Bóg jest przy mnie i mnie kocha. Bóg jest inicjatorem spotkania. On czeka na mnie. Pragnie się ze mną spotkać.

c) Wiara, że jestem powołany do głębokiej modlitwy, zjednoczenia z Bogiem na modlitwie.

d) Wiara w owoce modlitwy. Modlitwa przemienia nas w samej naszej głębi, uświęca, uzdrawia, pozwala poznać i ukochać Boga, czyni naszą miłość żarliwszą. Nigdy nie wolno się zniechęcać, lecz być pewnym, że Bóg wypełni swoją obietnicę: „Proście, a będzie wam dane”. Nigdy nie wolno ulec pokusie przerwania modlitwy!


2. WYTRWAŁOŚĆ I WIERNOŚĆ

a) Najbardziej liczy się nie to, czy modlitwa jest udana, piękna, pełna głębokich myśli i uczuć, lecz to, czy jest wytrwała i wierna.

b) Pierwsza walka, jaką należy stoczyć, po decyzji, żeby wejść w modlitwę poważnie, dotyczy właśnie wierności

c) Szatan za wszelką cenę będzie starał się odwrócić od modlitwy

d) Wierność sprawia, że modlitwa przynosi owoce

e) Czy można kogoś kochać nie będąc wiernym spotkaniom z nim?


3. CZYSTOŚĆ INTENCJI

a) „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). Serce czyste tonie serce bez grzechu, ale takie, które zapomina o sobie, żeby podobać się Bogu, żyć nie dla siebie, ale dla Boga

b) Modlić się to sprawiać Bogu radość i przyjemność!!!

c) Prawdziwa miłość nie szuka własnej korzyści, lecz radość osoby kochanej,

d) Módl się, ponieważ Bóg Cię o to prosi, byś sprawił Mu radość!!

e) Czystość intencji w modlitwie uspokaja człowieka: nawet jeśli modlitwa jest trudna, to liczy się to, że sprawiłem Bogu radość!

f) Do czystości modlitwy należy dążyć wytrwale, gdyż na początku zawsze szukamy siebie.

g) Szatan próbuje nas zniechęcić naszą słabością na modlitwie. Nie wolno nam się niepokoić, ale z całą prostotą i ufnością przedstawić Bogu nasze pragnienie kochania Go,

h) Szatan próbuje nam wmówić, że jak to możemy się modlić skoro jesteśmy grzeszni. Człowiek podoba się Bogu nie dzięki swym zasługom, ale przede wszystkim dzięki bezgranicznemu zaufaniu w Boże miłosierdzie.


4. POKORA I UBÓSTWO SERCA

a) „Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym łaskę daje” (1 P 5, 5)

b) pokorny człowiek całkowicie ufa Bogu, z radością akceptuje swoją słabość, ubóstwo, ponieważ Bóg jest dla niego wszystkim!

c) Pokora jest doświadczeniem własnego ogołocenia, ubóstwa, nicości. Jak trudno jest nam to zaakceptować. Uciekamy od swojej słabości, bezradności. Boimy się ciszy, która demaskuje naszą nieporadność.

d) Na modlitwie przed Bogiem zawsze pojawią się nasze rany, słabości, lęki, problemy...Istnieje pokusa, by uciec od prawdy o sobie. Uciec od Boga.

e) Pokorny człowiek nigdy się nie zniechęca, ponieważ całą ufność nie pokłada w sobie, ale w Bogu.
NIGDY SIĘ NIE ZNIECHĘCAJ SWOIMI SŁABOŚCIAMI!!!

5. DECYZJA WYTRWANIA

a) Duchowy rozwój niemożliwy jest bez modlitwy. Bez modlitwy nie możesz otrzymać pomocy, którą Bóg pragnie Ci udzielić. Bez modlitwy nie jest możliwe oczyszczenie serca. Bez modlitwy nie zaznasz duchowego pokoju

b) Jeśli mówisz że nie masz czasu, zastanów się nad hierarchią wartości w swoim życiu. Zawsze musisz mieć czas dla osób, które kochasz, a tym bardziej dla Boga!

c) Czas ofiarowany Bogu nigdy nie jest czasem straconym. Nie możemy służyć ludziom bez zanurzenia się w modlitwę kontemplacyjna.

d) Jeśli nie umiemy zatrzymać się i zanurzyć w Bogu na modlitwie, trudno nam będzie trwać w obecności Boga, gdy wykonujemy jakieś czynności

e) Na modlitwie nie kierujemy się subiektywnymi pragnieniami, ale wiarą i miłością. Miłość do Boga nie może być uzależniona od chwilowych natchnień i pragnień. Spontaniczność nie jest miernikiem życia modlitwy ale wierność, wtedy, gdy nic nie czujemy i pragniemy!!!!

f) NIGDY nie powinno się przestać modlitwy. Im większe grzechy, słabość, problemy, tym większy powód by modlić się!. Im bardziej jesteśmy zranieni, tym większe mamy prawo, by schronić się w sercu Jezusa! Do kogo udasz się z raną w sercu? Kto może Cię uzdrowić, przebaczyć?

g) „Tym co najbardziej rani Boga jest brak zaufania”


6. ODDAĆ SIĘ BEZ RESZTY

a) Żeby pogłębiać modlitwę trzeba pragnąć coraz bardziej żyć zgodnie z Jego wolą. Nie może się modlić do Boga ten, kto nie chce pełnić Jego woli. Jeśli jakąś część sobie zostawiasz tylko dla siebie, nie chcesz oddać jej Bogu, to modlitwa twoja stanie się bezowocna.

b) Żeby oddać się Bogu, trzeba opuścić samego siebie. Jak możesz żyć dla Boga, jeśli nie jesteś zdolny zapomnieć osobie i wciąż szukasz siebie?

c) W życiu duchowy: z jednej strony trzeba akceptować swoją słabość, a z drugiej dążyć do doskonałości.
NAPIĘCIE!

d) Uczyć się w każdej sytuacji „żyć w spojrzeniu Boga’, w Jego obecności, oddając Mu siebie i każde swoje zajęcie.
Panie, gdy sądzę,
że moje serce po brzegi wypełnione jest miłością,
i gdy zauważam w chwili uczciwości,
że kocham siebie w osobie kochanej,
uwolnij mnie od samej siebie.

Panie, gdy wydaje mi się,
że dałam wszystko to, co mam do dania
i gdy zauważam w chwili uczciwości,
że to ja otrzymuję,
uwolnij mnie od samej siebie.

Panie, gdy uwierzyłam,
że jestem biedna,
i gdy zauważam w chwili uczciwości,
że bogata jestem w pychę i zazdrość,
uwolnij mnie od samej siebie.

Panie, gdy królestwa tego świata
uznaję fałszywie
za Królestwo niebieskie,spraw, bym znajdowała szczęście i pociechę jedynie w Tobie.


,,Niejednego nauczono odmawiać pacierze, ale niewielu nauczono się modlić."

,,Muszą istnieć również tacy ludzie, którzy modlą się za tych, co nie modlą się wcale."

,,Gdy sam siebie okradasz z modlitwy, to czynisz tak, jakbyś wyciągał rybę z wody.
Jak dla niej woda jest gwarantującym życie elementem,tak dla ciebie jest nim modlitwa."

"Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, kiedy najbardziej wyraża siebie, ale wtedy,gdy w niej najpełniej staje sie obecny sam Bóg."

Panie, gdy jestem głodna, przyślij mi kogoś,
kto potrzebuje pożywienia;
gdy chce mi się pić,
przyślij mi kogoś spragnionego;
gdy jest mi zimno, przyślij mi kogoś do ogrzania;
gdy odczuwam przykrości,
ofiaruj mi kogoś do pocieszania;
gdy mój krzyż staje się ciężki,
pozwól mi dzielić krzyż innej osoby;
gdy jestem biedna, skieruj mnie do kogoś,
kto jest w potrzebie;
gdy nie mam czasu, daj mi kogoś,
kogo mogłabym wesprzeć przez chwilę;
gdy jestem upokorzona, spraw, bym miała
kogoś, kogo mogłabym pochwalić;
gdy jestem zniechęcona, przyślij mi kogoś,
komu mogłabym dodać otuchy;
gdy potrzebuję zrozumienia u innych,
daj mi kogoś, kto czeka na moją wyrozumiałość;
gdy potrzebuję, by ktoś zajął się mną,
przyślij mi kogoś, kim ja mogłabym się zająć;
gdy myślę tylko o sobie samej,
zwróć moją uwagę na kogoś innego.
Uczyń nas, Panie, godnymi służenia naszym braciom,
którzy na całym świecie żyją i umierają
biedni i wygłodniali.
Daj im dzisiaj, posługując się naszymi rękoma,
ich chleb powszedni.
Daj im za pośrednictwem naszej wyrozumiałej miłości pokój i radość.
Darmowe strony internetowe dla każdego